งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
     
- แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ธุรการ   
- แบบฟอร์มประวัติการได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตร  
- แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว  
- ประวัติการได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตร  
     
     
-
แบบฟอร์มประเมินเจ้าหน้าที่  
-
แบบฟอร์มประเมินครู  
-
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
-
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน ธันวาคม 2557  
     
- คำสั่งมอบหมายหน้าที่งาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับแก้ไข)  
- คำสั่งมอบหมายหน้าที่งาน ประจำปีงบประมาณ 2560  
- คำสั่งมอบหมายหน้าที่งาน ประจำปีงบประมาณ 2559  
- คำสั่งมอบหมายหน้าที่ งานเลี้ยงวันปีใหม  
     
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ก.พ. 2560  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ม.ค. 2560  
     
     
     
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  พ.ย. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ต.ค. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ก.ย. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ส.ค. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ก.ค. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  มิ.ย. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  พ.ค. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  เม.ย. 2559 (ฉบับแก้ไข)  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  มี.ค. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ก.พ. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ม.ค. 2559  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ธ.ค. 2558  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  พ.ย. 2558  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ส.ค. 2558  
- คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน  ก.ค. 2558  
     
-
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรวิทยาลัยฯ ตรวจเวรและอยู่เวรยาม ประจำเดือน พ.ย. 2557  
     
     
     
Website counter
 
>> กลับหน้าหลัก <<