วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม จำกัด "โครงการ SCI ห่วงใย มอบความปลอดภัยสู่สถานศึกษา"