รางวัลดีเด่นของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2554

รางวัลดีเด่นของครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     
     
     
     
     
     
[ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ ] [บุคลลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐติดต่อรับรูปภาพได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศครับ]


[กลับหน้าหลัก]