[วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ]
 

รหัสนักศึกษา : 
เช่น 4521030047 (จำนวน 10 หลัก)
 
ภาคเรียนที่
เช่น 1/2560 หรือ 2/2560
 
 
 
ตรวจสอบ
 
ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้กรุณาติดต่องานทะเบียน
หรือติดต่อที่ kricec2539@hotmail.com


[ถ้าต้องการตรวจทุกภาคเรียน ในช่อง "ภาคเรียนที่" ไม่ต้องใส่อะไรครับ]
 

จำนวนผู้เข้าชม

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 18/03/2559 โดยนายสิทธิศักดิ์  สงวนพิมพ์  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Khemmarat Industrial and Community Education college Tel.045-210500

Untitled Document

[ กล่ับหน้าหลัก ]