สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่สำคัญ  โรงแรม  ที่พัก  รีสอร์ท  ผลิตภัณฑ์  สินค้า OTOP  อำเภอเขมราฐ  อำนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร
   
 
 
 
ขอบคุณที่มารูปภาพ : http://travel.thaiza.com/
 
     
  สถานที่ท่องเที่ยว  
    หาดทรายสูง ที่ตั้ง บ้านลาดหญ้าคา หมู่ที่ 10 ต.นาแวง
  แก่งช้างหมอบ ที่ตั้ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ต.เขมราฐ  
  ภูอ่าง ที่ตั้ง บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ต.หนองนกทา  
  แก่งพะลานเหล็ก ที่ตั้ง บ้านสามแยกถ้ำเสือ หมู่ที่ 17 ต.เขมราฐ  
  ภูรัง ที่ตั้ง บ้านบาก ม.2 ต.หัวนาและ บ้านดอนโด่ ม.10 ต.หัวนา  
  ภูพนมดี ที่ตั้ง บ้านแก้งหลักด่าน ม.7 และบ้านพนมดี ม.10 ต.หนองผือ  
  ภูยอ ที่ตั้ง บ้านคำสง่า ม.11 ต.หนองนกทา  
    พระเจ้าใหญ่องค์แสน ที่ตั้ง วัดโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.เขมราฐ  
    พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น ที่ตั้ง วัดบ้านอุบมุง หมู่ที่ 5 ต.เขมราฐ  
  พระหยกไซมีเรีย ที่ตั้ง วัดโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.เขมราฐ  
    Facebook : เที่ยวอำเภอนาตาล  
   หาดชมดาว อำเภอนาตาล  
  สามพันโบก  อำเภอโพธิ์ไทร  
  หาดสลึง  อำเภอโพธิ์ไทร  
  ภูสมุย  อำเภอโพธิ์ไทร  
  ผาชัน  เสาเฉลียงยักษ์ใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร  
  ภูป้อม  อำเภอโพธิ์ไทร  
     
  วัด  
    วัดพิชโสภาราม  
    วัดปากแซง  
     
  ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP  
    กล้วยตาก นางวัชมี อุ่นจิตร  
    สมุนไพร นางมาลา มัธยามาศ  
    สมุนไพร นางสมคิด ดงศรี หมู่ 1 ตำบลขามป้อม  
    ผ้าทอมือ นางสมภพ บุ้งทอง 30 ม.6 ต.นาแวง  
    ขนมนางเล็ด กลุ่มแม่บ้านบ้านเหนือเขมราฐ  
    แหนมใบมะยม กลุ่มแม่บ้านบ้านเหนือเขมราฐ  
    กล้วยฉาบ และกล้วยฉาบเส้น กลุ่มแม่บ้านหนองวิไล หมู่ 11 ตำบลเขมราฐ  
    กลุ่มสานกระติบข้าว หมู่ 13 ตำบลขามป้อม  
  ไม้กวาดเส้นตาล  อำเภอนาตาล  
    ไม้กวาดทางมะพร้าว  อำเภอนาตาล  
    ผ้าขาวม้า ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า   อำเภอโพธิ์ไทร  
    ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า  อำเภอโพธิ์ไทร  
    ผ้าสโล่ง ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า  อำเภอโพธิ์ไทร  
    ผ้าลายดอกผักแว่น ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย  อำเภอโพธิ์ไทร  
     
  โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท  
   
   
     
   
Website counter
>> กลับหน้าหลัก <<