-
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร รายงานตัว มอบตัวนักศึกษาฯ
-
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊ก
-
แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป  คลิ๊ก
-
แบบฟอร์ม คำร้องขอย้ายแผนกวิชาและสาขางาน  คลิ๊ก
-
แบบฟอร์ม คำร้องขอกลับเข้าเรียน  คลิ๊ก
-
แบบฟอร์ม  คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  คลิ๊ก
-
แบบฟอร์ม  คำร้องขอจบการศึกษา  คลิ๊ก
-
แบบฟอร์ม  คำร้องขอลาออก  คลิ๊ก
                            คู่มือการใช้้งาน STD2011
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับรวม ทะเบียน หลักสูตร วัดผล)
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับงานทะเบียน)
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับงานหลักสูตร)
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับงานวัดผล)
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับรายงานข้อมูล รายบุคล GPA ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา)
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับผู้ใช้งานทั่วไป)
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา)
-
คู่มือ STD2011 (ฉบับผู้ดูแลระบบ)
-
คู่มือ STD2011 (ตัดเกรดจากครูผู้สอน)
การโอนข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาแล้วรายชื่อนักเรียนหายเพราะไปเขียนโปรแกรมไม่ให้โอนรายชื่อซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว
  • หมายเหตุ ผู้ที่จะนำเวอร์ชั่นนี้ไปใช้ ต้องทำการ update เครื่อง server เป็น version 4 ด้วยครับ
    ลงโปรแกรมเสร็จแล้ว copy std2011.exe ไปทับใน folder c:/std2011

                                                                                                              

Website counter
กลับหน้าหลัก