ข่าวประกาศ จัดซื้อ  จัดจ้าง  วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

 - เรื่่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 250657
 - ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 100657
 - ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่องผู้ชนะการประมูลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 050257
 - ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักโรงแรม 290157
 - ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 240157
 - ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ 100157
 - ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพักโรงแรม จำนวน 2 ชุด 100157
 - ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องพักโรงแรม 271256
 - ขอเชิญ ร่วมประชาวิจารณ์ คุณลักษณะ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องพักโรงแรม 271256
 - ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์  จำนวน 1 เครื่อง  181256
 - คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ 091256
  - ขอเชิญ ร่วมประชาวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ 091256
 - ประกาศ เรื่องผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีการสอบราคา 160956
 - ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 300856
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ 180356
 - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 010356 
 - แก้ไขคุณลักษณะ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปี 2556 010356
 - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ   010356
 - ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ 210256
 - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ 210256

 - ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมยื่นข้อเสนอคุณลักษณะเฉพาะรายการคุณลักษณะเฉพาะ
    ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิ๊ก

 - ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน คลิ๊ก
 - ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน คลิ๊ก
 - ประกาศเพิ่มเติมคุณลักษณะครุภัณฑ์ สาขาเทคนิคพื้นฐาน คลิ๊ก
    - เครื่องไสแนวนอนขนาดความยาวช่วงไส 450 มิลลิเมตร คลิ๊ก
    - เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ คลิ๊ก
    - เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ คลิ๊ก
 - ประกาศแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพิ่มเติม คลิ๊ก

 

เอกสาร ดาวน์โหลด  งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเ้ขมราฐ
   1. สผ.01
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Flag Counter