-
สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
-
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี  
     
      - ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี 2558  
-
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี 2557  
-
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี 2556  
-
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี 2555  
-
ข้อมูลตลาดแรงงาน ปี 2554  
   
      - ข้อมูลสถานประกอบการปีการศึกษา 2558  
-
ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557  
-
ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2556  
-
ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2555  
-
ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2554  
     
     

<< กลับหน้าหลัก >>