รายละเอียดรายรับผ้าป่าเพื่อการศึกษา หลังหักค่าใช้จ่าย สร้างความรัก สร้างความดี สารภีคืนถิ่น
ปี 2557 ยอดเงินรวม 65,000 บาท ใช้ในการต่อเติมและทาสี หอพระวิทยาลัยฯ จำนวน 65,000 บาท
   
ปี 2558 ยอดเงินรวม325,600 บาท ใช้ในการปรับปรุง ต่อเติม ขนาด 6x8 ม. อาคารการโรงแรม 20,000 บาท และ
แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน 300,000 บาท ขนาด 8x16 ม.
   
ปี 2559 ยอดเงินรวม 306,000 บาท -- .ใช้ในการต่อเติมโรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียน นักศึกษา ขนาด 6x75 ม. จำนวน 237,000 บาท
 
กลับหน้าหลัก